Claes-Ingvar Lagerkvist

Professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi; Astronomi och rymdfysik

E-post:
Claes-Ingvar.Lagerkvist@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
sommarbost. 0498/274883
Akademiska meriter:
FD, docent i astronomi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin