Torgny Persson

Senioruniversitetlektor vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Fax:
018-471 46 87
E-post:
Torgny.Persson@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Arbetsuppgifter

Sedan 1 april 2013 är jag pensionär och samtidigt anställd på 20 % med uppdraget som föreståndare för Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil. Under perioden 1992-1994 var jag studierektor och mellan 1994-2013 prefekt vid IBG.
Bakgrund
I min forskarutbildning i mikrobiologi arbetade jag med virusinfekterade animalceller. Därefter har jag arbetat med cellmotilitet hos djurceller, genanalys av Malaria-parasiten och parasiten Onchocerca Volvolus som orsakar sjukdomen "River Blindness".
Tidigt efter min forskarutbildning kände jag stor stimulans i att undervisa. Uppdraget som studierektor vid Mikrobiologiska institutionen innebar att jag huvudsakligen kom att inrikta mig mot undervisning och undervisningsadministration. Uppdraget som studierektor vid IBG 1992 och samordnaruppdraget för civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik ledde stegvis till olika uppdrag i styrelser och nämnder och fakultesövergripande arbete.
Torgny Persson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin