Ulla Tengblad

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi; Kärnfysik

Mobiltelefon:
070-425 07 70
E-post:
ulla.tengblad@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin