Hana Barankova

Professor emeritus vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 31 18
Mobiltelefon:
076-882 24 41
E-post:
hana.barankova@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent i elektronik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin