Elísabet Andrésdóttir

Universitetsadjunkt vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 32 22
Mobiltelefon:
070-425 05 01
E-post:
elisabet.andresdottir@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin