Mats Omarin

Institutionstekniker vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Telefon:
070-425 01 14
Mobiltelefon:
070-425 01 14
E-post:
mats.omarin@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin