Ylva Bäcklund

Akademiska meriter:
prof. i elektronik
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jag är enhetschef för enheten för forskningsstöd vid kansliet för teknik och naturvetenskap. Enheten har forskningssekreterare och projektkoordinatorer anställda med något olika inriktningar men sammanfattningsvis kan sägas att vi ger stöd till lärare, forskare och universitetsledning i frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsinfrastrukturer. Utöver stöd till ansökningar håller enheten kontakt med finansiärerna för att effektivt kunna informera om utlysningar och nyheter.

Nyckelord

 • eu applications
 • eu funding
 • eu-ansökningar
 • eu-finansiering
 • eu-projekt
 • externfinansiering
 • forskarstöd
 • forskningsbidrag
 • forskningsfinansiering
 • forskningsstöd
 • research applications
 • research funding
 • research grants
 • research support
 • söka pengar
 • utlysningar

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Ylva Bäcklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin