Lars Hermansson

Projektledare vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Mobiltelefon:
070-425 03 31
E-post:
lars.hermansson@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
FK
Lars Hermansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin