Warwick Tucker

Professor i matematik vid Matematiska institutionen; Dynamiska system och talteori

E-post:
Warwick.Tucker@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Prefekt (HT 2015 - VT 2017, HT 2018 - VT 2020), matematiska institutionen.

Forskningsledare för CAPA-gruppen.

Biografi

För mer information, se hemsidan för min forskargrupp CAPA.

Warwick Tucker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin