Harald Runblom

Professor emer. i historia vid Historiska institutionen; Hugo Valentin-centrum

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, doc.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin