Jan Källne

Professor emeritus vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-521 19 40
E-post:
jan.kallne@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin