Handfasta råd för klimatet

Porträtt.

Kajsa Kramming, provkonstruktör, har tagit initiativet och skrivit en klimatguide med konkreta tips och råd för att komma igång med klimatarbetet på institutioner. Foto: Anders Berndt.

Kajsa Kramming, provkonstruktör vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, har skrivit en klimatguide för universitetet med konkreta råd för att komma igång med klimatarbetet på institutioner.

– Jag hoppas klimatguiden ska minska barriären för att komma igång. Att den kan hjälpa till att ta ett första steg för att göra något, säger Kajsa Kramming, författare till "Klimatguiden – strategiskt klimatarbete för institutioner eller motsvarande".

Klimatguiden är tänkt som ett inspirerande material för de som vill börja med klimatarbetet. I klimatguiden beskrivs bland annat en modell med fyra pelare för strategisk klimatomställning. Till varje pelare finns frågor och förslag som man kan använda som inspiration för att komma igång. Se faktarutan nedan för länkar till klimatguiden.

Kajsa Kramming arbetar som provkonstruktör vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier där hon också är miljöombud. Dessutom har hon börjat arbeta deltid som miljöstrateg på universitetsförvaltningen.

Gräsrotsinitiativ

Hon betonar att utgångspunkten för klimatguiden var ett gräsrotsinitiativ när hon som miljöombud på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier började fundera över hur hon kunde påverka klimatarbetet inom ramen för sitt arbete.

– Som miljöombud letade jag upp det material som fanns kring miljöarbetet vid universitet och började fundera över vad jag saknade och det fanns inget konkret att ta tag i.

Kajsa Kramming sökte därför medel från universitetets klimatpott för att ta fram en klimatguide med konkreta förslag. Under arbetet med klimatguiden har hon sedan fått anställning som miljöstrateg på universitetsförvaltningen.

– Tanken med klimatguiden är att det ska vara lustbetonat, om man fastnar för något i klimatguiden ska man göra det. Gå på det som känns i magen, du kan börja med det som står sist. Klimatguiden är ett smörgåsbord att välja ifrån.

Inspiration för att komma igång

Kajsa Kramming beskriver klimatguiden som en inspirationskälla för att börja klimatarbetet när det kan kännas lite för stort och hopplöst.

– Förhoppningsvis kan klimatguiden göra det lättare att prata om klimatarbetet. Det kan vara svårt att börja klimatarbetet eftersom det kan kännas tungt och hopplöst. Kanske kan klimatguiden slå hål på myten att allt klimatarbete ska förändra världsordningen, världsekonomin eller djupa strukturer.

Klimatguiden fokuserar därför på enkla och genomförbara saker med fokus på enskilda medarbetare, forskargrupper, institutionsledningen eller en mindre grupp som vill börja med något på institutionen.

– Man behöver inte vara rädd, ängslig eller känna sig hämmad av klimatarbetet. Genomför något ur klimatguiden, välj och vraka från förslagen. Det kanske är mindre men det blir gjort och det är en början.

Utgångspunkt för egna initiativ

Alla kan inte göra allt och många behov kan man som enskild medarbetare inte förändra enskilt.

– Fokusera på det du själv har rådighet över. Gör något, det kanske tar en timme och då kan du vara nöjd.

Klimatguiden är tänkt som en inspiration och utgångspunkt för de som vill sätta igång. Efter att kommit igång kan sedan klimatarbetet rulla vidare.

– Förhoppningsvis kan klimatguiden bli ett levande dokument i bakgrunden som fungerar som en utgångspunkt för medarbetarna att själva hitta de vägar som fungerar.

– Alla intresserade är välkomna till lanseringen av klimatguiden den 20 september 2023, avslutar Kajsa Kramming.

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin