Fyra nya Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet

Collage med porträtt av de fyra forskarna.

Från vänster: Forskarna Moa Lidén, Thomas Nordlander, André Teixeira och Xingqi Chen. Foto: Patrik Lundin

Forskarna Xingqi Chen, Moa Lidén, Thomas Nordlander och André Teixeira har utsetts till nya Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet. De bedriver forskning inom cancerbehandling, brottmål, astronomi och cybersäkerhet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i år utsett totalt 31 yngre forskare till Wallenberg Academy Fellows. Anslaget innebär att de utsedda forskarna får finansiering för fem år framåt och möjlighet att ta del av ett mentorsprogram som sköts av Kungl. Vetenskapsakademien. Vid Uppsala universitet har fyra nya Wallenberg Academy Fellows utsetts:

Xingqi Chen, universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
För att en metastas ska kunna formas krävs att en cancercell släpper från modertumören och tar sig ut i blodomloppet. Xingqi Chen ska som Wallenberg Academy Fellow utveckla en tvärvetenskaplig verktygslåda för att kunna detaljstudera den processen. Förhoppningen är att hitta sätt att förhindra bildningen av metastaser, så att färre får återfall i cancer.

Moa Lidén, Postdoctoral Research Fellow, University College London
En av de viktigaste frågorna i brottmål är om bevisen är starka nog för att utom rimligt tvivel slå fast att någon har begått ett brott. Exakt vad detta innebär är dock öppet för tolkning. Moa Lidén ska utforska felkällor i bevisföringen i brottmål, med målet att straffrättsprocessen ska bli evidensbaserad. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Moa Lidén att vara verksam vid Uppsala universitet.

Thomas Nordlander, Stromlo Fellow, Australian National University
Universums första stjärnor har aldrig kunnat observeras genom något teleskop. Därför vet forskare väldigt lite om dem, men man vet att de lade grunden för dagens universum. Thomas Nordlander ska nu lära sig mer om de första stjärnorna genom att kartlägga det materiella arvet i andra generationens stjärnor. Som Wallenberg Academy Fellow ska Thomas Nordlander vara verksam vid Uppsala universitet.

André Teixeira, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle där datorer övervakar och styr allt från medicinsk utrustning till energisystem och jordbruksprocesser. Som Wallenberg Academy Fellow ska André Teixeira utveckla metoder som på ett intelligent vis kan skydda dessa system från cyberattacker och framtida förändringar som kan hota vår säkerhet.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin