Nationell webbplats kompletterar utbudet från studenthälsan

Skärmbild på webbplatsen studenthälsa.se.

Nu finns den nationella webbplatsen studenthälsa.se som kompletterar studenthälsan vid Uppsala universitet. Foto: Skärmbild.

Stödet till studenternas välmående har kompletterats med studenthälsa.se, en nationell webbplats med stöd och råd.

Den nationella webbplatsen är tänkt att komplettera det stöd som redan finns ute på lärosätena i landet. Webbplatsen är framtagen på uppdrag av regeringen och är tvåspråkig på svenska och engelska.

Studenthälsovården vid Uppsala universitet erbjuds via enheten för studenthälsa placerad på universitetsförvaltningen på Uppsala universitet. Den verksamheten fortsätter men har alltså kompletterats med webbplatsen studenthälsa.se.

– Den nya webbplatsen ger studenter på alla lärosäten en större bredd på de digitala aktiviteter som erbjuds, säger Charlotte Hertzberg, hälsopedagog vid universitetsförvaltningen.

Personporträtt.

Charlotte Hertzberg, hälsopedagog. Foto: Mikael Wallerstedt.

Råd via webbplats kan vara ett stöd

Men kan verkligen råd och digitala aktiviteter på en webbplats vara en hjälp för studenter som har olika problem?

– Goda råd på en webbplats kan hjälpa, på studenthälsans webbsida vid Uppsala Universitet finns till exempel olika livsstilstest för självreflektion. Genom att göra tester kan en person börja reflektera över sig själv och reflektionerna kan leda till förändringar. Webbplatsen erbjuder också möjlighet för studenter att delta i hälsofrämjande insatser som föreläsningar, workshops och ”prova på ” aktiviteter för studenter, kostnadsfritt tillsammans med andra studenter.

Hänvisa till studenthälsan vid Uppsala universitet

Nu finns det alltså två olika webbsidor för stöd och råd inom studenthälsa. Men innebär det att man som medarbetare behöver sätta sig in i vilken webbplats man ska hänvisa till i olika situationer?

– Generellt tänker jag att medarbetare på universitet kan tipsa om webbplatsen för studenthälsan vid Uppsala universitet, där finns länk till studenthälsa.se. Om studenten uttrycker ett specifikt önskemål som inte finns vid Uppsala universitetet kan det vara bra att tipsa om studenthälsa.se. Vid Uppsala universitetet har vi till exempel inte så mycket filmat material, det finns mer på studenthälsa.se.

Våga fråga

Alla medarbetare som möter studenter är förstås viktiga kuggar i studenternas företagshälsovård. Charlotte Hertzberg konstaterar att det viktigast är att medarbetare frågar och lyssnar på studenterna.

– Våga fråga hur studenten mår. Stanna kvar och lyssna. Försök vara nyfiken, ställ öppna frågor och sammanfatta och spegla det du hör. Du behöver inte förstå känslan som studenten har, men förstå att det studenten beskriver är jobbigt för hen.

– När du lyssnat kan du - om du har tid och möjlighet - erbjuda stöd och information utifrån egen kompetens och inom ramen för arbetet. Stöd och information kan handla om att du lyssnar, att du kan stämma av senare med studenten. Information kan handla om att det är vanligt att ibland må dåligt, att det kommer att gå över och att det finns hjälp att få.

– Stötta personen att berätta för andra eller ta kontakt med andra funktioner, som till exempel berätta för andra i sitt nätverk om sitt mående, ta kontakt med hjälplinjer, anhöriggrupper etc. Uppmuntra att söka professionell hjälp, till exempel via studenthälsan, Universitetskyrkan eller vårdcentral.

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin