"Ett samtal som kommer beröra och skaka om"

Personporträtt

Christina Kullberg, projektledare i forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, berättar om tankarna bakom en av programpunkterna till Uppsala internationella litteraturfestival 20-23 mars 2024. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hallå där Christina Kullberg, projektledare i forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning. Forskningsprogrammet samarbetar med Uppsala internationella litteraturfestival 20-23 mars.

Hur medverkar forskningsprogrammet i Uppsala internationella litteraturfestival?

– Programmet den 21 mars är ett samverkansprojekt med Uppsala Internationella Litteraturfestival.

Kholod Saghir, alumn från Uppsala universitet, startade litteraturfestivalen för sju år sedan och från och med förra året samarbetar Demokrati och högre utbildning med festivalen. Kholod Saghir är den som driver festivalen medan jag som projektledare kommer med input angående gäster och utformning av tema.

Vad tror du att man kan förvänta sig av kvällen den 21 mars?

– Ett samtal som berör och skakar om. Gideon Levy tar ställning. Det kommer att bränna till.

Ni har bjudit in Gideon Levy, vem är det och varför har ni bjudit in honom?

– Gideon Levy är en prisbelönt journalist och författare. Hans arbete för att synliggöra palestiniers erfarenheter för israeler är en viktig del i demokratiseringsarbetet i ett konfliktområde. Idag, när bomber faller och hatet växer, är hans röst oerhört viktig. Därför är jag stolt över att samarrangera just det här evenemanget och öppna universitetet för Gideon Levys röst i samtal med Kholod Saghir och Mikael Olsson Al Safandi.

Hur tror du att man kan ha nytta av kvällen?

– Jag tror att studenter och forskare kan ha nytta av det här som tänkande, kännande människor och medborgare. Gideon Levy har oförtrutet verkat mot avhumanisering av de andra, de främmande, och för solidaritet och medkännande. I Sverige ser vi anti-semitismen växa och hur avmänskligandet av muslimer tilltar, inte minst hos politiker. Gideon Levy varnar mot dessa tendenser och påminner om hur viktigt det är med röster kritiska mot makten och mot normalisering av främlingsfientlighet.

Hur kopplar det här samtalet till forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning?

– Fri journalistik är grundpelaren i demokratiska samhällen och viktig för forskning. Gideon Levys granskning av den israeliska Palestina-politiken har lett till direkta hot. Idag kallar den israeliska regeringen honom för en landsförrädare. Själv kallar han sig patriot. Det är viktigt att universitetet ger plats för kritiska röster och det enträgna arbetet att avtäcka sanningen i en tid av desinformation.

– Den sanningssökande journalistik som Levy ägnar sig åt har hög relevans för högre utbildning. Forskare och journalister delar i viss mån både mål och metod och kan lära av varandra. Dessutom undrar säkert många inom universitetet hur kriget påverkar högre utbildning och forskningssamarbeten med institutioner i regionen. Det väcker frågor om bojkott och stöd, som det är viktigt att vi tänker kring.

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin