Stresshantering för doktorander

Bilden visar siluetten av en person som springer framför en klocka

Universitetet erbjuder genom företagshälsan Falck kurser i stresshantering för doktorander.

Kursen riktar sig till

  • Doktorand

Ämne

  • Arbetsmiljö

Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om stress, förståelse för faktorer som bidrar till den egna stressen samt vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre. Fokus läggs på kunskap, stöd och verktyg för att finna en bättre balans mellan arbete, fritid och privatliv.

Innehåll:

Tillfälle 1: Grundläggande stressteori

Tillfälle 2: Återhämtning och mindfulness

Tillfälle 3: Hantera tankar och känslor

Tillfälle 4: Värderingar, balans i livet

Tillfälle 5: Gränssättning, planering

Tillfälle 6: Sammanfattning och vidmakthållande

Innehållet i kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Kursen ges i samabete med Falck och omfattar sex gruppträffar à två timmar.

Kursen är praktiskt inriktad och bygger på deltagarnas aktiva medverkan, bland annat genom hemuppgifter. Den är konkret och inriktad på åtgärder här och nu.

Kurstillfällen och anmälan

Tid
17 oktober 2024, kl. 10.0016 januari 2025, kl. 12.00
Utbildningen består av sex träffar följande datum: 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 och 16/1, samtliga tillfällen kl 10:00-12:00.
Plats
Uppsala
Lokal: Falck, Bredgränd 6, Uppsala
Undervisningsspråk
Svenska
Anmälan
Sista anmälningsdag: 2024-10-09
Anmäl dig till stresskursen här
HR-avdelningen står för kostnaden för kursen.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falck Hälsa och arbetsliv 0771-23 00 00 alt isabelle.wikholm@falcksverige.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin