Viking Olov Björks stipendium i tillämpad biomaterialforskning

Ansök om Viking Olov Björks stipendium i tillämpad biomaterialforskning på 275 000 kronor senast 30 september 2024.

Om utlysningen

Finansiär
Viking Olof Björks stipendium
Sista ansökningsdatum
30 september 2024
Denna utlysning är relevant för
Medicin och farmaci

Viking Olov Björks stipendium stöder forskning i skärningspunkten mellan medicinsk teknik och dess kliniska tillämpningar. Stipendiet omfattar forskning och utveckling inom områden som vävnadsteknik, nanoteknologi eller biomaterialforskning.

Stipendiet ska ges till en ung forskare vid ett nordiskt universitet, som har visat vetenskapliga färdigheter inom området samt förmåga till ledarskap inom det vetenskapliga området som stöds av stipendiet.

Stipendiet ska användas för att finansiera mottagarens kostnader för ett längre besök vid ett högt rankat internationellt forskningsinstitut. Besöket ska påbörjas inom ett år efter det att finansieringen mottagits.

Forskare som är anställda vid eller har ett liknande starkt samarbete med Uppsala universitet har företräde. En sådant samarbete, i form av ett forskningsprojekt som har Uppsala universitet som huvudorganisation, ska vara etablerat och väl bevittnat året innan ansökan.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  • CV
  • forskningsplan för projektet som förväntas genomföras vid det utländska institutet
  • intyg från den utländska institutionen som bekräftar tillgång till och tillgänglighet av resurser
  • intyg från handledare/liknande vid det egna nordiska lärosätet
  • budget för vistelsen utomlands.

En kort skriftlig reseberättelse ska skickas till områdeskansliet för medicin och farmaci inom sex månader efter återkomsten från utlandsvistelsen.

Fullständiga ansökningar som tas emot av områdeskansliet för medicin och farmaci i digital form till adressen jin.saida@uu.se senast den 30 september 2024 beaktas. Ansökan ska lämnas in i form av en enda PDF-fil. Markera ämnesraden ”Viking Olov Björk’s scholarship”.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin