Uppsala universitets forskarhandbok

– din guide till att lyckas med bidragsansökningar och hantera beviljade projekt

Här hittar du information om hur du planerar, finansierar och hanterar ditt forskningsprojekt. Hur hittar du finansiering för ditt projekt? Hur hanterar du dina samarbeten och dina data? Hur skriver man en konkurrenskraftig bidragsansökan? Hur uppfyller man de forskningsetiska kraven? Dessa frågor, och många fler, besvaras i Forskarhandboken.

Forskningsstöd vid Uppsala universitet erbjuder råd och stöd för olika forsknings- och ansökningsärenden. Vi arrangerar också informationsmöten om specifika utlysningar och finansiärer och organiserar workshops eller seminarier om att skriva bidragsansökningar. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.

Aspekter som impact, externt samarbete och medfinansiering bör beaktas när du planerar ditt projekt.

För att finansiera ditt projekt finns det en rad olika finansiärer att tillgå, både nationellt och internationellt.

Att utveckla din ansökan innebär många saker utöver själva forskningsidén, t.ex. budget, samarbeten och datahantering.

När du har fått finansiering för ditt projekt ska det förvaltas och rapporteras, och uppnådda resultat ska delas med andra.

Planerar du att ansöka till Wallenbergstiftelserna, EU
eller amerikanska finansiärer?

Dessa finansiärer har särskilda regler som du och universitetet måste följa när du ansöker om och/eller tar emot bidrag från dem. Forskningsstöd erbjuder extra hjälp i ansökningsprocessen för dessa finansiärer.

Kontakt

Uppsala universitets Forskningsstöd kan ge tips och råd i frågor som rör forskning och bidragsansökningar.

Forskningsstöd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin