Forskningsavtal

Innan ni ingår i ett avtal titta gärna igenom juridiska avdelningens checklista för forskningsavtal.

Det är viktigt att fästa överenskommelser "på papper" eftersom det vid skriftliga avtal finns större chans att parterna är medvetna om avtalets innebörd. Det är också svårare, i jämförelse med skriftliga överenskommelser, att bevisa innehållet i ett muntligt avtal.

 

Ett avtal med en extern part ska diarieföras på institutions- eller områdesnivå. Även den korrespondens som enheten för juridik för med den externa parten ska diarieföras i ärendet. Det är den som ansvarig för avtalet, som har ansvar för att detta sker.

Använd dig av Aivot - Chatbot för diarieföring.

Kontakt

När du behöver hjälp med avtalsformulering inom olika områden kan du vända dig till juridiska avdelningen på juravd@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin