Forskningsinfrastruktur

Högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Universitetet medverkar också i ett stort antal forskningsinfrastrukturer som leds av andra lärosäten och organisationer.

På vår externa webb ligger en samlingssida för universitetets forskningsinfrastrukturer.

 

Bilden visar ELT

Kontakt

Skicka en epost till Kim von Hackwitz

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin