KoF24, universitetets forskningsutvärdering

Fem personer sitter och diskuterar.

Uppsala universitets egeninitierade universitetsövergripande forskningsutvärderingar går under benämningen Kvalitet och Förnyelse (KoF). Tre tidigare utvärderingar har genomförts och nu pågår arbetet med den fjärde forskningsutvärderingen KoF24.

I december 2022 beslutade rektor om direktiv Pdf, 64 kB. för Kvalitet och förnyelse 2024 (KoF24). KoF24 är en sammanhållen forskningsutvärdering vid Uppsala universitet även om den kommer att genomföras i två delar:

  • två universitetsgemensamma teman - forskningsinfrastruktur samt mång och tvärvetenskap
  • vetenskapsområdes-/fakultetsdrivna utvärderingar av forskning och forskningsmiljöer

I utvärderingen belyses styrkor, svagheter, behov och utvecklingsområden avseende universitetets forskning och förutsättningar för att bedriva god forskning.


Gå direkt till område/fakultet för information kring KoF24

Som första universitet i Sverige genomförde Uppsala universitet på eget initiativ en universitetsövergripande forskningsutvärdering med extern granskning 2007.

Kvalitet och förnyelse 2007 (KoF07) följdes fyra år senare av Kvalitet och förnyelse 2011 (KoF11). Upplägget i dessa två forskningsutvärderingar liknade till stor del varandra och fokuserade på forskningens resultat. Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17) fokuserade istället på kvalitetsdrivande förutsättningar och processer för god forskning.

Under 2023 har en slutuppföljning av universitetsgemensamt arbete efter KoF17 Pdf, 64 kB. genomförts.

Kontakt

För mer information om forskningsutvärderingarna Kvalitet och förnyelse (KoF) kontakta gärna Åsa Kettis, Camilla Maandi eller Anders Waxell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin