Designsystem för digitala gränssnitt

Designsystemet är ett hjälpmedel för dig som utvecklar digitala användargränssnitt vid Uppsala universitet. Här finns kort information om byggstenar för olika gränssnittselement och funktioner samt övergripande riktlinjer. På flera sidor länkas även till grafiska kodexempel.

Tänk på att

Designsystemet är under utveckling och förbättras kontinuerligt utifrån de behov som identifieras av både verksamhet och utvecklingsteam.

Kontakt

Hör av dig med frågor, förslag eller kodexempel att lägga in:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin