Husdjur på arbetsplatsen

Samtliga institutioner /avd.

Vid Uppsala universitetet gäller sedan 1975 generellt förbud för anställda och studenter att medföra husdjur till arbetsplatser och undervisningslokaler.

Det är främst allergiproblem och sanitära olägenheter, som är grunden för förbudet att medföra husdjur till Uppsala universitets lokaler.

Möjlighet finns dock för prefekten, att ge tillstånd till att medföra husdjur. Utgångspunkten för prefektens tillståndsgivning bör vara att mycket starka skäl redovisas i det enskilda fallet, t ex ledarhund för synskadad. Skäl som att husdjuret saknar passning, behöver motioneras etc får inte godtagas.

Tillståndet skall vara skriftligt och tidsbegränsat. Skälet till att husdjuret får vistas på arbetsplatsen skall anges.

Detta beslut ersätter beslut med samma rubrik 1983-11-11, dnr 4278/83.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin