Ansöka om friskvårdsbidrag

Guide för att ansöka om friskvårdsbidrag i Primula.

Registrera ditt friskvårdsutlägg i Primula webb. Kom ihåg att skanna/avfotografera dina originalkvitton och bifoga dem som bilagor.

Skicka ärendet elektroniskt i Primula webb (inga fysiska underlag ska skickas in). Skickar du in före den 5:e i aktuell månad, betalas ersättningen ut med din nästa lön.

Observera att ärendet behöver vara skickat elektroniskt i Primula webb till Löneenheten senast den 5:e december för innevarande år. Ärenden skickade efter den 5:e december regleras mot nästa års friskvårdsbidrag.

Logga in i Primula webb och välj Min sida.

Inloggat läge i Primula webb

Klicka på 11. Friskvårdsersättning

Meny i Primula webb

Välj formulär Friskvård i rullistan

Rullista med flerval, Primula webb

Välj din huvudsakliga anställning i rullistan

Rullista med val av anställning, Primula webb

Välj Friskvård i rullistan, fyll i Datum när utlägget gjordes samt ange Belopp (max 2000 kronor). Du kan registrera flera friskvårdsutlägg under kalenderåret och maxbeloppet för friskvård är 2000 kr per kalenderår. Klicka på Ny rad om du vill göra ytterligare ett utlägg.

Datum för utlägg samt summa, Primula webb

Klicka på Beräkna så ser du den preliminära utbetalningssumman.

Beräkna-knapp, Primula webb

Bifoga inscannande kvitton och gör eventuellt en anteckning under Medd/Bil. Klicka på Spara.

Bifoga kvitton, Primula webb

När du valt fil klicka Lägg till och Spara/Stäng så bifogas bilagorna.

Ladda upp fil i Primula webb

För att skicka ärendet vidare, klicka på knappen Skicka. Löneenheten hanterar ditt ärende elektroniskt i turordning.

Skicka-knapp, Primula webb

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin