Söka eget ärende i Primula

Guide för hur du söker ett eget ärende i Primula.

Logga in i Primula, välj Min sida och därefter Mina ärenden.

Inloggat läge i Priimula webb

I den här vyn kan du t.ex. se ärendetyp, ärende-ID och vem som handlägger ärendet just nu. Välj Visa detaljer för att titta på ärendet, du kan dock inte ändra i ärendet här, läs mer under Kopiera ett ärende.

Pågående ärenden visas

Gör urval på Ärende-id och/eller Typ av ärende, ange även sökperiod (högst 60 dagar). Observera att sökperioden avser datum för när ärendet attesterades/avslutades.

Markera Arkivsökning. Välj därefter Sök.

Rutor med urvalsparametrar

Nu syns en generell info på typ av ärende, period, ärende-ID m.m., du kan även se vem som har handlagt ärendet sist och vilket beslut som togs.

Generell info om ärendet visas

Här kan du titta på hur ärendet såg/ser ut, göra en beräkning för att se resultat om ärendet innehåller belopp och t.ex. skriva ut en blankett om en sådan finns kopplad till ärendet genom att välja hämta och klicka på den blå länken längst ner i ärendet.

Du kan dock inte skicka eller göra ändringar i ärendet här. Om ärendet är pågående måste du välja aktuellt menyalternativ under Min sida och skicka eller göra ändringar i ärendet där istället.

Länk till Visa detaljer

Du kan även titta på ett bifogat dokument, t.ex. ett kvitto som är bifogat till ärendet. Klicka på den blå länken under Bilagor längst ner i ärendet.

Länk till ärendets bilagor

Om du t.ex. har skickat ett timersättningsärende till fel institution/motsv. går det inte att styra om ärendet till korrekt institutionen/motsv., men du kan välja att kopiera ärendet och skicka kopian till rätt organisationsenhet.

Välj Kopiera ärende och logga ut och in igen i Primula. Du kan nu hitta det kopierade ärendet under Min sida och aktuellt menyalternativ, om det gäller en timersättning hittar du det under Timersättning.

Länk till Kopiera ärende

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin