Kontakt

Enheten för nationella prov i geografi

Enheten för nationella prov i geografi är verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi på Uppsala universitet.

För kontakt hänvisar vi till vår e-post: natprov.geografi@edu.uu.se

Funktionsbrevlådan besvaras så snart som möjligt och kan användas vid frågor om provet och vid ärenden av administrativ karaktär.

Provgruppen

Andreas Alm Fjellborg, PhD kulturgeografi, projektledare
Erik Sandberg, provansvarig provkonstruktör
Mattias Arrhenius, fil Lic geografi, provkonstruktör
Kajsa Kramming, PhD kulturgeografi, provkonstruktör
Karin Nibon, PhD kulturgeografi, provkonstruktör
Karin Franzén Boger, provkonstruktör
Ola Holma, provkonstruktör

Flygbild över Campus Blåsenhus

Ansvarig på Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov och kan vid behov kontaktas via Skolverkets upplysningstjänst.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin