Forskning och rapporter

Provgruppen samlar in elevlösningar av proven efter ett visst system som utformats av Skolverket. Dessa elevlösningar används såväl till uppföljning av proven som till forskning. Materialet används också av studenter på universitet och högskolor runt om i landet för olika uppsatser och examensarbeten.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin