Fråga i fokus

Vi har intervjuat forskare från olika ämnesområden om aktuella samhällsfrågor. Här får du fakta, nya synvinklar och kunskap med både djup och bredd. 

Tema: Förnybar energi

Den rätta mixen av grön energi

Vad händer till exempel om vi i Norden ställer om till förnybar energi? Vilka förändringar skulle det leda till och vilka nya krav ställs på vårt elsystem? Vid Uppsala universitet forskas det om flera olika gröna energilösningar. En del, som vindkraft och solkraft, är redan ute på marknaden medan andra är i ett utforskande stadium. Till exempel har forskare hittat ett sätt att utvinna energi ur bakterier.

Tema cancer

Nya utmaningar för cancerforskningen

Idag finns fler möjligheter än någonsin att överleva cancer, tack vare allt bättre behandlingsalternativ. Samtidigt är kostnaderna för nya behandlingar höga och antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år. Trots betydande framsteg ställs vetenskapen inför allt större utmaningar, men vid Uppsala universitet ser forskarna ljust på framtiden. Här har vi samlat några exempel på all den forskning som pågår inom cancerområdet.

Tema demokrati

Populismen växer i demokratins skugga

Demokrati betyder folkstyre, men hur förverkligar man bäst folkets vilja? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. Ett av demokratins problem idag är att reglerna kring medborgarskap – och vilka som får rösta – ser så olika ut i olika länder. Ett annat problem är ”alternativa fakta” och halvsanningar som sprids via nätet. Vilka nyheter kan man egentligen lita på?

Tema klimatfrågan

Hur vänder vi utvecklingen?

Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning. Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i naturen, men lika mycket om psykologi, utbildning och hur samhället ska styras för att kunna vända utvecklingen.