Målet är att bromsa hjärntumörers tillväxt

24 januari 2018

Hallå där…. Karin Forsberg Nilsson, som fått anslag från Barncancerfonden till ett treårigt projekt om hjärntumörer hos barn. Vilken typ av tumörer forskar ni om?

Karin Forsberg Nilsson är professor i stamcells-
forskning vid institutionen för immunologi, genetik
och patologi. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– Vi forskar om elakartade tumörer hos barn, men vår forskning gäller även vuxna. Hos vuxna är glioblastom vanligast och det är en av de värsta cancerformer man kan få. Hos barn dominerar medulloblastom, en tumör som sitter i lillhjärnan. Patienter med glioblastom har cirka 15 månaders medelöverlevnad och det finns inga effektiva behandlingsmetoder. Cancerformen medulloblastom kan delas upp i underdiagnoser, en del med bra prognos och andra med sämre.

Vad är målet med er forskning?
– Det är att hitta nya sätt att behandla tumören. Det här är experimentell grundforskning så det är långt kvar, men målet är att kunna bromsa cancertillväxten i de här tumörerna.
– Vi fokuserar på en särskild typ av molekyler, proteoglykaner, som finns i hela kroppen och behövs för att cellerna ska fungera normalt. Men vid cancer är omsättningen av proteoglykaner snabbare genom ett enzym som klyver proteoglykanerna. Detta gör att tumörerna växer bättre och invaderar den normala hjärnan snabbare.

Hur kan tumörerna krympas?
– När vi hämmar enzymet i modellsystem med en kemikalie så minskar tumörernas tillväxt. Problemet är att enzymhämmaren inte kommer igenom blod-hjärnbarriären ut till hjärnan där tumören finns. Därför måste vi hitta en annan hämmare som kan göra samma jobb. Det gör vi med samarbetspartners i USA, Nya Zeeland och Storbritannien. Vi ska också testa om det går att hämma tumören utan att skada den friska vävnaden.

Finns det mycket kvar att forska om?
– Ja, enzymet vi jobbat med hittills är bara en av flera intressanta molekyler. Det finns flera olika angreppssätt. Det är ett helt system som är stört i hjärntumörens utveckling och tillväxt och vi hoppas att om vi kan rätta till den balansen kan vi hindra tumörer att växa.

---

Läs mer:

Bidrag till uppsalaforskning om barncancer

Tillväxt av hjärntumör kan stoppas genom enzym

Karin Forsberg Nilssons forskargrupp