Uppsala universitet implementerar Charter & Code med verktyget HRS4R

1 januari 2018

Implementering av Charter & Code – den europeiska stadgan för forskare samt riktlinjer för rekrytering av forskare – genom The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Uppsala universitet ansöker om att erhålla EU-kommissionens godkännande gällande implementering av ”Europeiska stadgan för forskare samt riktlinjer för rekrytering av forskare”, "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" (the Charter & Code). Ett godkännande ger Uppsala universitet rättigheten att använda utmärkelsen ”HR Excellence in Research”, vilket påvisar universitetets arbete för korrekta och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar samt vidare karriärutveckling. Verktyget ”Human Resources Strategy for Researchers”, som förkortas HRS4R, innehåller fasta mallar och obligatoriska moment för implementeringen av Charter & Code.

Bakgrund

Europeiska Gemenskapens Kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den ”Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare”. Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskning samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

På Uppsala universitet sker arbetet med att ansluta sig till Charter & Code på uppdrag av rektor med hjälp av en arbetsgrupp under ledning av professor Mats Larhed. Arbetet överses av en gedigen referensgrupp med representanter från olika delar av vårt breda universitet.

Dokument för ansökan

GAP-analys (pdf)

Åtgärdsplan (pdf)

 

Read more in English