Möt tre av våra nya hedersdoktorer

5 februari 2018

22 nya hedersdoktorer promoverades i januari.

Varje år utser alla fakulteter vid Uppsala universitet en eller flera hedersdoktorer som knyts till respektive fakultet. I januari 2018 promoverades 22 nya hedersdoktorer. Se intervjuer med tre av dem.

Titeln hedersdoktor tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Vi har intervjuat tre av de nya hedersdoktorerna – om deras forskning och om deras relation till Uppsala universitet.

Quentin Skinner, Barber Beaumont Professor of the Humanities vid Queen Mary, University of London och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten. Hans olika bidrag till historisk forskning har varit viktiga och inflytelserika under flera decennier.
Se intervjun

Elaine Scarry, Walter M. Cabot Professor of Aesthetics and the General Theory of Value vid Harvard University och hedersdoktor vid teologiska fakulteten. Hon har hyllats för sitt försvar av humanistiska värden och demokrati.
Se intervjun

Fang-Rong Chang är professor i farmakognosi vid Kaohsiung Medical University i Taiwan och hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten.  Han forskar om biologiskt aktiva substanser från naturprodukter (inklusive traditionella kinesiska läkemedel).
Se intervjun

Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet 2018