Ny teknologi för snabbare sårläkning

5 februari 2018

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett nytt sätt att läka sår snabbare. Teknologin bygger på mjölksyrabakterier som producerar det terapeutiska proteinet direkt i såren. Forskarna är först i världen med att utveckla detta för behandling av sår och teknologin har förutsättningar att förändra det stora fältet biologiska läkemedel.

Behandling av stora och kroniska sår är ett område som idag drar enorma resurser eftersom tillfredställande tekniker som ökar sårläkning saknas. Istället begränsas behandlingen till rengöring och omläggning av sår, samt antibiotika mot sårinfektioner. Med åldrande population, förekomst av kroniska sjukdomar såsom diabetes samt spridning av antibiotikaresistens kan en behandling som får såren att läka snabbare göra stor skillnad. Många har försökt hitta lösningar på sårproblematiken, men inte lyckats. De substanser som ligger i sena kliniska prövningar är traditionella, proteinbaserade biologiska läkemedel i gruppen tillväxtfaktorer men det har varit svårt att nå effektmålen samtidigt som behandlingen blir väldigt kostsam.

Nästa generations biologiska läkemedel

– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat, ett nästa generations biologiskt läkemedel och kan nu visa fantastiskt fina resultat på accelererad sårläkning hos möss, säger Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi, Uppsala universitet.

Accelerationen av läkningsprocessen bygger på förändringar i mikromiljön i såret som ändrar beteendet och funktionen av specifika immunceller. Med den utvecklade tekniken kan forskarna öka nivån av en chemokin, CXCL12 under tillräckligt lång tid för att få effekt – både genom lokal kontinuerlig produktion direkt i såret, men också av att mjölksyran från bakterierna sänker pH:t och därmed hämmar nedbrytningen.

Snabbare läkningsprocess

– Chemokinen CXCL12 är ett protein som uppregleras vid skada för att locka dit och instruera immunceller att påbörja sårläkningen. Genom att öka nivån CXCL12 ytterligare, rekryteras fler och mer specialiserade immunceller till såret och driver läkningsprocessen snabbare, säger Mia Phillipson.

Den starka effekten på sårläkning bevisas i friska möss och även i två experimentella modeller av diabetes och i en modell med cirkulationsproblem i benen (alt dålig blodcirkulation i benen) samt i en modell med human hud där ytliga sår görs innan behandling.

Medicinskt spännande

– Vi såg tydliga skillnader på kompositionen av immunceller i såret och dessutom började immuncellerna producera TGFß som ökar sårläkningen tidigare och i högre koncentrationer. Behandlingen var lokal i såret utan att påverka resten av kroppen. Det här är oerhört spännande medicinskt, vi har en teknologi som fungerar och förstår mekanismen, hur det fungerar i sår. Nu väntar studier i en grismodell, säger Mia Phillipson.

Publikation

Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS:
Vågesjö et al. (2018) Accelerated wound healing in mice by on-site production and delivery of CXCL12 by transformed lactic acid bacteria, PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1716580115