Ny policyrapport om innovationsekosystem i Europa

27 februari 2018

Det europeiska universitetsnätverket – The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) – där Uppsala universitet är ett av 19 medlemsuniversitet, har nyligen publicerat en policyrapport som syftar till att stärka Europas innovationsekosystem.

I slutet av 2016 hölls i Bryssel en kick-off för ett nytt universitetsnätverk – The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) – med Uppsala universitet som ett av de grundande lärosätena. Syftet med nätverket, som idag består av 19 europeiska universitet, är att få en tydligare röst i Bryssel och att påverka den europeiska forskningspolitiken, men också att bidra med forskarkompetens av högsta kvalitet inom viktiga framtidsfrågor.

Nu har The Guild publicerat en policyrapport om att stärka Europas innovationsekosystem – Bolstering Europe’s innovation ecosystems:  Research, creativity and co-creation.

I rapporten hävdar man att innovationer är avgörande, inte bara för Europas globala
ekonomisk konkurrenskraft, utan också för en hållbar utveckling av våra samhällen och kulturer, för våra medborgares hälsa och välbefinnande och för att skydda vår miljö. Man menar att den offentliga politiken måste sträva efter att stärka Europas innovativa potential genom att skapa rätt förutsättningar för innovatörer att lyckas i Europa, både genom tillräckliga offentliga bidrag för forskning och innovation (FoU) och genom att stimulera privata investeringar. I rapporten slår man fast att förutsättningen för innovation, uppfinning och kreativitet är kunskap och att generering av kunskap är det som gör universiteten till en kritisk del av innovationsekosystemen.


Läs rapporten Bolstering Europe’s innovation ecosystems:  Research, creativity and co-creation

Mer om nätverket The Guild