Hjärnan och framtidens digitala samhälle

8 maj 2018

Vad innebär det att vara mänsklig? Vid ett seminarium i Genève diskuterade bland annat Uppsalaforskaren Ginevra Castellano hur robotar och människor ska kunna interagera på ett tillitsfullt sätt.

Hur kan större kunskap om hjärnan hjälpa oss att bygga morgondagens robotar och datorer och hur kan den bidra till bättre behandling av hjärnsjukdomar? Vilka är de etiska aspekterna kring den nya teknikens möjligheter? Det var några av de frågor som forskare från Uppsala universitet och EU:s forskningsprogram Human Brain Project diskuterade inför ett fullsatt auditorium vid ett seminarium i Genève i början av maj.

I framtidens samhälle kommer digital teknologi vara integrerat i nästan alla samhällssektorer som hälsa, utbildning, finans och transport. Det är en utveckling som på ett genomgripande sätt kommer att påverka vårt dagliga liv. Vid seminariet Understanding the Human Brain - Re-thinking Man and Machine i Genève var fokus hur större kunskap om människans hjärna kan påverka den digitala utvecklingen.  

Seminariet var ett samarrangemang mellan Uppsala universitet, och alumnföreningen Uppsala University Switzerland Alumni Chapter, i samarbete med Svenska handelskammaren i Schweiz och EU:s forskningsprogram The Human Brain Project (HBP). Målet för HBP är att på tio år skapa en elektronisk hjärna som fungerar enligt samma principer som den mänskliga hjärnan. Uppsala universitet är en av 120 medverkande forskningsinstitutioner och leder ett av dess tolv delprojekt; Ethics and Society.

Ginevra Castellano, Uppsala universitet

Ginevra Castellano, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, visuell information och interaktion och föreståndare för The Social Robotics Lab vid Uppsala universitet, var en av talarna vid seminariet. Hon forskar kring utveckling av robotar till stöd för människor inom allt från utbildning och sjukvård till underhållning.

– Den nära interaktion mellan människa och robot gör att vi måste förstå hur vi som människor upplever roboten. Vi måste utveckla robotar som kan interagera med människor på ett socialt intelligent och förtroendeingivande sätt. Robotarna måste vara socialt kompetenta och empatiska. Genom att använda sociala robotar hanterar vi frågor som kan hjälpa oss att bidra till förståelsen av vad det innebär att vara mänsklig, säger Ginevra Castellano.

Uppsala universitets talare vid seminariet var, utöver Ginevra Castellano, Thomas B. Schön, institutionen för informationsteknologi och Lina Emilsson, institutionen för teknikvetenskaper, som också modererade en diskussion mellan presentatörerna.

På bilden är från vänster: Chris Ebell, Human Brain Project, Jörgen Sandström, Uppsala University Switzerland Alumni Chapter, Ginevra Castellano, Uppsala universitet, Thomas Schön, Uppsala universitet, Philippe Ryvlin, CHUV, Lausanne, Marc-Oliver Gewaltig, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lina Emilsson, Uppsala universitet, Eva Fiorenzoni, Swedish Swiss Chamber of Commerce

Vid seminariet deltog också en delegation från Uppsala universitet, under ledning av professor Kristina Edström, rektorsråd för forskningsinfrastruktur och prodekan för forskning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Delegationens program omfattade även möten med forskare och ledning för Human Brain Project, samt besök vid CERN, det världsledande laboratoriet för högenergiforskning.

Mer information:

Seminariet direktsändes på Facebook

Human Brain Project

Thomas Schöns forskning

Ginevra Castellanos forskning

Lina Emilssons forskning

Uppsala University Switzerland Alumni Chapter

Om Uppsala universitets alumnnätverk

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress