Rudbeckdagen 19 oktober: Smärta – den osynliga sjukdomen

9 oktober 2018

Ulf Pettersson, seniorprofessor i medicinsk genetik och 2018 års pristagare av Rudbeckpriset.

Kroppen använder smärta som varningssignal, men det är också en osynlig sjukdom. Årets Rudbeckdag den 19 oktober bjuder på föreläsningar av framstående forskare om olika aspekter av smärta. Dessutom föreläser Olof Rudbeck-pristagaren Ulf Pettersson, seniorprofessor i medicinsk genetik.

- Smärta drabbar de flesta någon gång i livet och att genom forskning försöka förstå mer om hur smärta uppstår och hur den kan behandlas är av stor betydelse för alla drabbade, säger Eva Tiensuu Janson, dekanus vid medicinska fakulteten och dagens moderator.

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Några punkter från programmet:

Smärta: ibland viktigt symptom – ibland meningslöst livslångt lidande, Eija Kalso, professor, Helsingfors universitet, Finland 

Hur ser det ut i hjärnan när vi har ont? Karin Jensen, forskare, Karolinska Institutet

Nervstimulering mot smärta – från elektriska ålar till implanterad artificiell intelligens, Terje Kirketeig, doktorand/smärtläkare Uppsala universitet

Smärta som erfarenhet och livsvärld: ett personligt perspektiv, Ingemar Engström, professor, läkare och medicinsk etiker, Örebro universitet

Aktivt liv trots långvarig smärta, Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala universitet.

Se hela programmet på universitetets webbplats.

I samband med Olof Rudbeckdagen delas årets Rudbeckpris ut till en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse. I år tilldelas priset Ulf Pettersson, seniorprofessor i medicinsk genetik. Han får priset ”För sina banbrytande insatser inom virus- och humangenetisk forskning.” Han håller under eftermiddagen en prisföreläsning.

Läs om Ulf Petterssons forskargärning i ett nyskrivet personporträtt.

Tid: Fredag 19 oktober, kl 9.00-15.50
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset (ingång 70), Uppsala
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan