Lars Lannfelt får Alzheimersfondens stora forskningspris

11 januari 2019

Lars Lannfelt, seniorprofessor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet.

I år har Alzheimerfondens stora forskningspris på 2,5 miljoner kronor tilldelats Lars Lannfelt, seniorprofessor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Lars Lannfelt får priset för sin lovande läkemedelskandidat BAN2401, som efter framgångsrika studier har visat sig kunna fördröja sjukdomsförloppet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Lars Lannfelt är seniorprofessor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet.

- Professor Lannfelt föräras priset för sitt mångåriga forskningsarbete rörande de grundläggande sjukdomsframkallande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar och hur förändringarna kan diagnostiseras samt angripas med nya läkemedel. Ett av dessa läkemedel är det som hela världen nu hoppas skall visa sig vara effektivt mot Alzheimers sjukdom, vilket vi snart kommer att få veta, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Läs mer