"Ett mångkulturellt samhälle förutsätter att vi ser att etiken alltid är inbäddad i en tradition”

11 mars 2019

Fotografi på Carl-Henric Grenholm och Elena Namli

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, och Elena Namli, professor i teologisk etik, har skrivit boken "Etik".

Hallå där Elena Namli, professor i teologisk etik, som är aktuell med boken "Etik" skriven tillsammans med Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik. Vad handlar boken om?

– Det är en grundläggande introduktion till teologisk och filosofisk etik som inte kräver några speciella förkunskaper av sin läsare. Den kan dock kräva lite ansträngning.

Varför har ni skrivit en bok om etik?
– Vi lever i ett samhälle där både filosofisk och teologisk etik är viktiga perspektiv att behärska och förhålla sig till. Och vi ville ha båda perspektiven i samma bok för att sätta dem i dialog och visa hur spännande det blir med ett sådant möte mellan teologi och filosofi.

Vad är filosofisk respektive teologisk etik?
– Filosofisk etik, såsom den bedrivs i Sverige, tar inte hänsyn till skilda traditioner utan antar att alla har ett och samma sekulära förnuft när frågor om moralen diskuteras. Men många etiska diskussioner är inbäddade i olika kristna, muslimska, judiska och andra traditioner. I vår bok vill vi visa vilken betydelse detta har.

Varför är etik viktigt?
– Etik bidrar till att vi lär oss bli bättre på att diskutera frågor som inte är rena faktafrågor, utan har dilemmakaraktär. Ibland finns det starka skäl för motsatta hållningar i normativa frågor. Att resonera om sådana dilemman är en förmåga som man måste träna både som forskare och som medborgare - hur gör vi när det inte är möjligt att komma fram till ett definitivt svar?

Ni har använt litteratur och målningar som utgångspunkter, varför det?
– Vi vill beskriva dilemman för att läsaren ska vrida och vända på frågor och ställningstaganden. Och då tänkte vi att det är bättre att låta riktiga berättare, författare och konstnärer, ge exempel.

Varför beskriver ni muslimsk respektive judisk etik?
– Framför allt eftersom dessa traditioner har mycket att bidra med och det behövs mer kunskap om religiösa traditioners etik. Och till sist, tenderar många i Sverige att tro att majoritetens syn på till exempel lagen och politiken är helt sekulär, men lär man sig om muslimsk eller judisk etik ser man hur mycket våra sekulära uppfattningar är präglade av det lutherska arvet.

Är det viktigt?
– Ja, vi menar att det är politiskt viktigt när vi förhåller oss till olika frågor och tror att vårt sekulära perspektiv står över alla teologiska perspektiv på ett jämlikt sätt och att vi därför inte behöver veta någonting om andra traditioner. Risken med ”traditionsblindhet” är att bara minoriteter tillskrivs kulturer medan majoriteten genomdriver sina uppfattningar såsom universella.

– Om vi menar allvar med det mångkulturella samhället är det viktigt att vi försöker förstå hur vår kultur ser ut i andras ögon.

 

Fakta

Boken "Etik" är skriven av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm och är utgiven på Studentlitteratur.

1 april 2019 kl. 15.15–17:00 är det öppet samtal mellan Elena Namli och Carsten Jensen. Carsten Jensen har skrivit boken "Den första stenen", som är en av de böcker som används som utgångspunkt för dilemman i boken "Etik". Samtalet hålls på engelska.