ReActs nya strategiska plan får 72 miljoner från Sida

15 mars 2019

Det internationella nätverket ReAct, som samordnas från Uppsala universitet, kommer att satsa på fyra strategiska områden för att möta låg- och medelinkomstländers behov att arbetet för att hantera antibiotikaresistens. De får nu stöd från Sida för den nya strategin.

ReAct har i många år fokuserat sitt arbete på att driva frågan om antibiotikaresistens upp på den globala politiska agendan. Idag har den globala politiska medvetenheten om antibiotikaresistens nått oöverträffade nivåer. Därför ska nu ReAct arbeta med nästa utmaning: att globala insatser möter de faktiska behoven, särskilt i låg- och medelinkomstländer. För arbeta mot detta mål kommer ReAct fokusera på fyra strategiska områden de kommande fem åren, med fortsatt huvudfinansiering från Sida.

Anna Zorzet, chef för ReAct Europa.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi är mycket tacksamma och motiverade. Den förnyade finansieringen från Sida ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete med utmaningen som antibiotikaresistens utgör, både med ett globalt och lokalt perspektiv. Medvetenheten ökar och åtgärderna för att hantera antibiotikaresistens blir fler, men det finns fortfarande mycket att göra. Med detta långsiktiga stöd från Sida kan vi fortsätta vårt viktiga arbete, säger Anna Zorzet, chef för ReAct Europa.

Förnyad finansiering ska stötta strategin

Sedan starten 2005 har Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) varit ReActs huvudfinansiär. Den förnyade huvudfinansieringen från Sida är för perioden 2019-2022 och kommer att användas till att upprätthålla ReActs globala nätverk och dess verksamhet enligt den nya strategiska planen. ReAct får 72 miljoner kronor i finansiering för 4 år.

– Världens kollektiva svar på antibiotikaresistens kommer inte vara starkare än vad det svagaste hälsosystemet och livsmedelsproduktionssystemet tillåter. Det är därför viktigt att de lösningar som tas fram är hållbara och användbara även i resursbegränsade sammanhang, länder och befolkningar. ReAct arbetar för att säkerställa att denna verklighetsförankring tas i anspråk och förstås på alla politiska nivåer. ReActs arbete inom de fyra nya strategiska målen kommer alltid göras med låg- och medelinkomstländernas perspektiv i åtanke, säger Anna Zorzet.

De fyra mål som kommer att styra ReActs arbete de närmaste fem åren är:

  • Nationella handlingsplaner för antibiotikaresistens
  • Engagemang från civilsamhället
  • Globalt samordnad styrning
  • Innovation utifrån ett folkhälsoperspektiv

 

Om ReAct:

ReAct är ett internationellt nätverk, med samordningskansli vid Uppsala universitet (institutionen för medicinska vetenskaper). De arbetar för global politisk medvetenhet, engagemang och beteendeförändringar i antibiotikaresistensfrågan genom att översätta forskning till politiska underlag samt genom lokala aktiviteter. År 2005 startades ReAct av professor Otto Cars, Uppsala universitet, och har sedan dess växt och finns nu på fem kontinenter.
Läs mer om ReAct.