Flera Uppsalaforskare i Sveriges unga akademis nya ledning

20 maj 2019

Ny vice ordförande är Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Sveriges unga akademi har valt en ny ledningsgrupp för ett år framåt. Ny ordförande är Magnus Jonsson, Linköpings universitet och ny vice ordförande är Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Med i ledningsgruppen är också Uppsalaforskarna Steffi Burchardt och Mia Phillipson.

Den nya ordföranden Magnus Jonsson är docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet. Han efterträder Maria Tenje, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.

– Som ordförande ser jag fram mot att leda akademin vidare, där resursfördelning, rekrytering och implementering av meriteringstjänster är exempel på aktuella frågor, säger han.

Nästa verksamhetsår kommer att präglas en hel del av arbetet inför den kommande forskningspropositionen. Redan i augusti arrangeras sommarforskarskolan Forskarmöten på västkusten och i november planeras ett akademimöte i Storbritannien. I övrigt blir det mycket arbete inom akademins fyra "ben": Forskningspolitik, internationell verksamhet, tvärvetenskapliga aktiviteter och utåtriktad verksamhet.

Eftersom ledamöterna ofta är i en mycket intensiv fas av sina karriärer är mandatperioden för posten som ordförande, vice ordförande och akademiledning begränsad till 1 år. Förutom Magnus Jonsson och Sanna Koskiniemi består den nya akademiledningen av Steffi Burchardt (docent i strukturgeologi, Uppsala universitet), Jonas Olofsson (docent i psykologi, Stockholms universitet), Mia Phillipson (professor i fysiologi, Uppsala universitet) och VD Anna Wetterbom.