Vikingar lockar publik i USA

20 maj 2019

Museum Gustavianums utställning The Vikings Begin fortsätter sin turné i USA och väcker nu stort intresse i Minneapolis.

Utställningen The Vikings Begin med 1 300 år gamla föremål från tiden före vikingatiden är just nu på en två år lång turné i USA. Föremålen förvaras i vanliga fall på Gustavianum i Uppsala men visas nu upp för en bredare publik i USA. Intresset för utställningen har varit stort och efter succéer i Boston och Seattle har den i dagarna invigts på American Swedish Institute i Minneapolis.

Utställningen The Vikings Begin – Treasures from Uppsala University har producerats av Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum i samarbete med arkeologer vid universitetet. Syftet är att berätta om vikingatidens framväxt och är baserad på avancerad forskning och spännande föremål ur universitets samlingar. Utställningen innehåller bland annat föremål från gravfältet i Valsgärde norr om Uppsala. Och just dessa föremål utgör ett viktigt material för att svara på frågor om hur vikingarnas samhälle blev till.

Utställningen i Minneapolis invigdes av Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg och  Bruce Karstadt, ordförande och vd för American Swedish Institute. På plats i Minneapolis var också Museum Gustavianums chef Mikael Ahlund och Uppsalaarkeologen Neil Price som tillsammans skapat utställningen.

Intresset för vikingar verkar vara särskilt stort i svenskbygderna i USA. Fler än 600 personer hade lockats till invigningen i Minneapolis med visningar, föreläsningar och mingel i de gamla anrika lokalerna på American Swedish Institute.

Senare i höst vandrar vikingautställningen vidare mot nya mål i USA. Programmet är inte klart ännu men många museer har visat intresse för att få visa utställningen.

Om Uppsalaarkeologen Neil Price forskning:

Projektet Vikingafenomenet

Nyhetsartikel: Vikingatågen – hur började det?

Forskarpodden med Neil Price: Vilka var vikingarna?