Hur kan medicinteknik snabbare komma patienter till godo?

3 juni 2019

Fotografi på Ingela Nyström i hennes tjänsterum.

Ingela Nyström, professor i visualisering, deltar den 2 juli under Almedalsveckan i ett seminarium om hur ny medicinsk teknik på bästa sätt kan komma patienterna till godo.

Hallå där Ingela Nyström, professor i visualisering, som ska delta i seminariet "Oviss rebell eller remiss traditionell - teknik och hälsa för framtiden" i Almedalen den 2 juli.

Vad handlar seminariet om?
– I korthet kan man säga att seminariet handlar om hur vi går från teknik till klinik. Hur kommer ny teknik patienter till nytta på bästa sätt? Tekniken kan vara vad som helst, till exempel ny manschett för blodtrycksmätning eller planering av kirurgiska ingrepp med hjälp av bildanalys och visualisering som jag arbetar med.

Varför är det här viktigt?
– Inom forskningen utvecklar vi hela tiden nya möjligheter till bättre vård men det kan ta tid innan den används. Och patienterna vet ofta om att det finns ny teknik som de inte får tillgång till. Tekniken kan också spara resurser i sjukvården, till exempel beräknar vi att vårt system för planering av käkkirurgi kan korta operationstider drastiskt genom att ge läkarna möjlighet att planera. Som forskare är det förstås också mycket roligare ju fortare det kommer till nytta.

Vad är stoppklossarna?
– Viljan att använda de nya tekniska möjligheterna finns, vi som forskare vill att tekniken används för patienternas bästa, läkarna vill det och patienterna behöver det.

– Men det saknas en pusselbit för de forskare som inte själva vill bli entreprenörer. När forskningen är provad kliniskt och redo för användning är jag som forskare redan på väg mot ny forskning. För forskare som själva vill bli entreprenörer finns idag bra stödsystem, till exempel UU Innovation som är bra på sitt uppdrag att hjälpa forskare som vill bli entreprenörer. Men vilket stöd finns när forskarna inte själva vill bli entreprenörer?

– Det är också ont om tid för utveckling inom sjukvården, på klinikerna sätter de förstås patienterna i första rummet och det gör att utvecklingsprojekt tar lång tid.

Vad hoppas du av seminariet?
– På seminariet kommer vi att diskutera frågan ur olika synvinklar: forskare, näringsliv, sjukhus och patient och det är viktigt för att kunna hitta möjligheter. Min förhoppning är att seminariet ska skapa en medvetenhet om pusselbitar som saknas och förhoppningsvis peka på möjliga lösningar. Det ska bli spännande att lyssna in patientsidan, jag tror vi kan få idéer till lösningar från "vanliga" människor.

 

Fakta

Seminariet "Oviss rebell eller remiss traditionell - teknik och hälsa för framtiden" arrangeras den 2 juli 16.00–17.00 under Almedalsveckan av Upptech vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Se livesändningen här.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress