Lena Rydholm invald i Kungl. Vitterhetsakademien

12 juni 2019

Lena Rydholm är professor i kinesiska vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, har blivit invald i Kungl. Vitterhetsakademien, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur.

Lena Rydholm, född 1963, disputerade 1998 vid Stockholms universitet på avhandlingen In Search of the Generic Identity of Ci Poetry. Hon antogs som docent i sinologi vid Stockholms universitet 2010 och är sedan 2012 professor i kinesiska vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur, och hennes viktigaste forskning rör klassisk kinesisk poesi. Hennes avhandling och hennes studier av poeten Li Qingzhao (1084-ca1151) har väckt uppmärksamhet och respekt bland specialister på ci-poesi över hela världen. Hon har i sin forskning också behandlat flera andra sidor av den kinesiska litteraturen både i klassisk och modern tid.

Lena Rydholm har medverkat och medverkar i en rad betydande projekt om litteratur och historia i globalt perspektiv. Åren 1998-2006 deltog hon i forskningsprogrammet "Literature and Literary History in a Global Context" och åren 2008- 2014 medverkade hon i projektet "Global History". Sedan 2014 deltar hon i projektet "Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literature".

"I dessa projekt har hon bidragit med tungt vägande bidrag om olika aspekter av kinesisk litteratur och därigenom medverkat till en djupare förståelse av den kinesiska litteraturen i ett globalt perspektiv. Under flera år medverkade hon i projektet "Media and Globalization in Contemporary China" och tillägnade sig då stora kunskaper om medielandskapet i Kina", skriver Kung. Vitterhetsakademien på sin webbplats och avslutar: "Lena Rydholms djupa och breda kunskaper om kinesisk kultur blir en stor tillgång för Akademien".

Läs mer

Nyinvalda ledamöter