Thomas Ågren får anslag från Riksbankens jubileumsfond

17 juni 2019

Thomas Ågren, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, har tilldelats Riksbankens jubileumsfonds ”RJ 1 year research grant”.

Det ettåriga anslaget är en del av Riksbankens jubileumsfonds Pro Futura-utlysning. I den fjortonde omgången skickades sammanlagt 30 nomineringar in från 16 universitet. Av dessa har fem forskare antagits till det längre programmet och tre forskare erbjuds det ettåriga anslaget "RJ 1 year research grant".

Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande, heter det i pressmeddelandet.

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som Riksbankens jubileumsfond driver tillsammans med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Inom ramen för programmet ges forskare möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Programmet har pågått sedan 1999.