Utökade samarbeten i Vietnam

19 juni 2019

Uppsala universitet deltog i ”Sweden – Vietnam Business forum”. På forumet presenterade Uppsala universitet sitt representationskontor i Hanoi och universitetets stödsystem för innovation.

Maj var en aktiv månad för Uppsala universitets representationskontor i Vietnam. Totalt signerades fem samarbetsavtal med tre universitet, ett sjukhus och Ministry of Science and Technology.

Avtalet med Ministry of Science and Technology skrevs under i samband med att Vietnams premiärminister Nguyen Xuan Phuc besökte Sverige i slutet av maj. Detta var ett uppföljande besök på Sweden – Vietnam Business forum 6-8 maj i Hanoi, ett arrangemang för att fira 50 år av diplomatiska relationer mellan Sverige och Vietnam.

Sveriges relation med Vietnam har under de senaste åren förändrats genom att gå från bistånd till handelsfrämjande, där idag mer än 50 svenska företag finns på plats i Vietnam. 2018 ökade Vietnams tillväxt med 7 procent, den starkaste tillväxten på ett decennium med en därtill ökande medelklass. Detta visas också tydligt inom utbildningssektorn, där totalt 130 000 vietnamesiska studenter väljer att läsa utomlands varje år.

Förutom representanter från svenska företag, deltog vid Sweden – Vietnam Business Forum handelsminister Ann Linde samt kronprinsessparet och Uppsala universitet. Vid forumet skrev Uppsala Universitet samarbetsavtal med Vietnam National University, med vilka Uppsala universitet bland annat har forskningssamarbeten inom hållbar utveckling samt lärar- och studentutbyte inom antropologi.  Vid forumet skrevs också samarbetsavtal med Hanoi National University of Education, vilket bland annat innefattar internationalisering av lärarutbildningen samt utvecklandet av platser för verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter i Vietnam.

På det medicinska området, där Uppsala universitet sedan länge haft samarbeten i Vietnam, skrevs i maj också avtal med Hanoi University of Public Health (HUPH). De har sedan 2016 varje termin tagit emot studenter från kursen i global hälsa vid Uppsala universitet och för närvarande utvecklas forskningssamarbeten inom infektionssjukdomar mellan HUPH och Uppsala universitet.

Ytterligare ett avtal skrevs med det största sjukhuset i Hanoi, Bach Mai. Uppsala universitet och infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset har samarbetat med Bach Mai-sjukhuset sedan våren 2018, vilket inneburit ömsesidigt kunskapsutbyte och besök från båda sidor. Flera gemensamma forskningsprojekt pågår och är under uppstart, bland annat med forskare från Uppsala universitet och  International Livestock Research Institute i Hanoi.

Anna-Klara Lindeborg