Tre av åtta nya kompetenscentrum till Uppsala universitet

19 juni 2019

Forskningen och utvecklingen inom områdena biomaterial, nya läkemedel och batterier kommer att få en skjuts framåt när tre nya kompetenscentrum, ledda från Uppsala universitet nu fått finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Förhoppningen är att arbetssättet ska leda till att ny kunskap och ny teknik utvecklas, sprids och kommer till användning.

Följande nya kompetenscentrum vid Uppsala universitet får finansiering:

Centrum för svenska batterier - en allians för ultrahög funktionalitet (SweBAL)
Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga.
Projektledare: Kristina Edström

Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver)
Forskning för att inta en världsledande position, utbilda nästa generation forskare, bygga ekosystem för farmaceutisk vetenskaplig och industriell kompetens samt bidra till utvecklingen av nya innovativa läkemedel för sjukdomar som i dagsläget står utan behandling.
Projektledare: Christel Bergström

Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna
Centrum för forskning, utveckling och regulatoriska aspekter av nya tekniker för 3D-skrivning, bl a: Komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.
Projektledare: Cecilia Persson

Läs mer hos Vinnova.