Att möta klimatförändringarna kräver nya samarbeten

25 juni 2019

Porträtt av Keri Facer.

Keri Facer, gästprofessor vid Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap.

Universitet är mäktiga organisationer som kan göra mer för att bidra till en omställning till ett mer hållbart samhälle. Det menar Keri Facer, professor i klimatledarskap, som deltar i flera programpunkter under Almedalsveckan. Bland annat i ett seminarium tillsammans med universitetsnätverket SUUN och i ett annat arrangerat av samverkansprojektet Blått centrum Gotland.

Varför är dessa frågor viktiga?
– Klimatförändringarna innebär nya villkor för mänsklig existens. De för med sig verkliga utmaningar och universiteten behöver vara vid debattens frontlinje och stötta samhällen att reflektera över vilken sorts värld vi vill leva i, vilka värden vi vill upprätthålla och institutionerna och infrastrukturen som kan göra detta möjligt.

Vilka är utmaningarna?
– Trots att vi vet att det finns ett problem är det långt ifrån enkelt att skapa de nya sätt att leva som vi vet är nödvändiga för att göra något åt saken – åtminstone på sätt som är demokratiska och rättvisa och som tar hänsyn till social rättvisa. Om vi ska svara på dessa utmaningar behöver vi skapa samarbeten över sektorer och över discipliner och uppfinna nya sätt att arbeta som vi inte har sett tidigare. Det är utmanande men också en väldigt kreativ möjlighet.

Vad hoppas du att seminarier, som de i Almedalen, kan bidra med?
– Jag hoppas att dessa seminarier kan börja etablera ramverket för debatten och leda till byggandet av partnerskap mellan universitet och stat, samhälle och näringsliv för att uppfinna nya sätt att lära tillsammans.

 

Almedalsseminarier med professor Keri Facer

 

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress