Han bloggar om forskningsetik

26 juli 2019

– Jag använder bloggen som ett tillfälle att prova en ny tanke, och bjuda in läsaren att också prova tanken, säger filosofen Pär Segerdahl.

Filosofen Pär Segerdahl har varit redaktör för Etikbloggen i sju år. Han beskriver bloggandet som ett sätt att komplettera samhällsdebatten med ett eftertänksammare tonläge som bjuder in läsarna att prova nya tankar.

Etikbloggen startade för sju år sedan och handlar om forskning vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet.

Arbetet med Etikbloggen ingår i Pär Segerdahls tjänst som forskare vid centret och efter att ha bloggat i sju år har han utvecklat idéer om varför det är viktigt att forskare bloggar.

– Som forskare är det lätt att agera som expert, som informerar mindre vetande läsare. Men som forskare är det viktigt att även förhålla sig till vad man inte vet. Som filosof försöker jag att identifiera låsta idéer om exempelvis biobanker eller stamcellsforskning och föreslå mindre konventionella sätt att tänka. Jag använder bloggen som ett tillfälle att prova en ny tanke, och bjuda in läsaren att också prova tanken.

Pär Segerdahl menar att forskare som vågar lyfta fram att forskning även innebär att undra och fråga, kan komplettera samhällsdebatten på ett avgörande och viktigt sätt.

– Samhällsdebatten består till stor del av opinionsbildare som, ofta med hänvisning till experter, ställer sig över läsaren. Den eftertänksamme forskaren bjuder istället in läsaren att prova olika tankar i viktiga samhällsfrågor. Eftertänksamhet tar fasta på vår egen osäkerhet, arbetar med den och tänker med den. Eftertänksamheten blir ett gemensamt tilltal som förenar oss när vi pratar om viktiga frågor, för svaren på sådana frågor är sällan givna, även om vi gärna låtsas.

Pär Segerdahl jämför att skriva blogginlägg med att skriva aforismer. 

– Jag vill att blogginläggen ska vara korta, eftertänksamma reflektioner kring olika bioetiska teman. De ska innehålla så mycket text som behövs för att utveckla en tanke.

Förutom att forskaren kan bidra till samhällsdebatten genom att visa upp en mer eftertänksam inställning, kan bloggandet också bidra till att forskaren får nya frågor för forskningen. Pär Segerdahl berättar att flera tankar han bloggat om senare har blivit filosofiska forskningsartiklar.

– I bloggen kan jag ta fasta på att jag inte är helt säker, jag försöker inte måla upp en fasad av säkerhet som ska dölja vad jag inte vet. Tvärtom, jag skriver ofta om sådant som slår mig som svårare och oklarare än man brukar ta för givet. Det kan vara stressande att hitta den tid som krävs för att skriva på det sättet. Men som sagt kan det leda till nya uppslag för forskningen.

 

7 bloggar om forskning

Amerikaanalys
Forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard samt USA-baserade journalisten Karin Henriksson med gästbloggare ger ett brett utbud av perspektiv på amerikansk politik och samhällsutveckling.

Claes Nilholms blogg
Bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Etikbloggen
Pär Segerdahl är redaktör för bloggen, som diskuterar forskningsetik, den egna forskningen och tar upp ämnen både från forskardebatten och pressen.

Health, Technology & Organisation
Forskargrupp med forskare från Uppsala universitet, Reykjavik University, KTH and TH Köln, där flera forskare bloggar om e-hälsa, digital arbetsmiljö och användarvänlig design.

Responders
På engelska. Målet för EU-projektet Respond är att studera reaktionerna på de stora flyktingströmmarna till Europa år 2015.

ULF-bloggen
Bloggen handlar om ULF, en nationell försöksverksamhet som genomförs år 2017–2021, för att utveckla och pröva samverkansmodeller mellan akademi och skola.

Ulf Danielssons blogg
Till vardags är han professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, men har utöver sin forskning också skrivit böcker, föreläst och debatterat. I bloggen delar han med sig av sin kunskap och nyfikenhet på det universum vi lever i.

Andra bloggar med koppling till Uppsala universitet