Kom med och bidra till nya lösningar för hållbar stadsutveckling

29 juli 2019

Johan Edman är samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation).

Hallå där Johan Edman, som projektleder AIMday Hållbara städer vid Uppsala universitet den 23 oktober. Vad är det för initiativ?

–  AIMday Hållbara städer syftar till att ge forskare och praktiker möjlighet att tillsammans diskutera frågeställningar, utbyta erfarenheter och identifiera samverkansbehov med utgångspunkt i aktuella utmaningar som rör stadsutveckling. Det är praktikerna som står får frågeställningarna och så att säga sätter agendan för diskussionerna.

Vilka praktiker kan delta?
–  Vi vänder oss till alla som arbetar med stadsutvecklingsfrågor, oavsett om man gör det inom offentlig, privat eller ideell sektor.

Vad är den största nyttan med att delta?
–  Att man får sina viktigaste utmaningar prövade av forskare. Man får också en överblick av de mest aktuella frågorna inom hållbar stadsutveckling. Dessutom är det ett bra tillfälle att knyta kontakter och diskutera möjliga samarbeten.

Vilka frågor kan man ställa?
– I år har vi valt att prioritera de sociala och kulturella dimensionerna av urban hållbarhet och då talar vi om hela stadens utveckling, inte bara de områden som har störst utmaningar. Man kan exempelvis fråga forskarna vad de tror om ett nytt koncept, en tänkbar affärsmodell eller i vilken utsträckning det finns evidens för olika åtgärder.

Vad händer när man skickat in sin fråga?
– Då vidtar ett mindre detektivarbete där vi efter bästa förmåga försöker koppla ihop rätt forskare med rätt fråga. Vi kan inte garantera att alla frågor får en matchning och i slutänden kan det bli ett urval av frågor som verkligen diskuteras den 23 oktober.

Varför arrangerar Uppsala universitet en dag för samverkan kring stadsutvecklingsfrågor?
– Det finns ett stort intresse för hållbar stadsutveckling, oavsett om det gäller nyetableringar eller förädling av befintliga bestånd. Inom kort bor merparten av jordens befolkning i städer. Utmaningarna är många, men också möjligheterna och vi tror att samverkan är en del av svaret.

Hur går anmälan till?
– Man registrerar sina frågor på aimday.se senast 30 augusti. Det går bra att skriva in en eller flera frågor. Anmälan för forskare öppnar den 6 september.

 

Utforska vidare

Se filmen om AIMday Hållbara städer