Klimatförändringar ställer krav på universiteten

7 oktober 2019

– Vi befinner oss i ett kritiskt skede där universiteten spelar en viktig roll, sade Keri Facer, ny gästprofessor i klimatledarskap, under en bejublad föreläsning.

Europeiska universitet behöver förändras i grunden för att möta behovet av att lära och tänka nytt till följd av klimatförändringarna. Det var en av slutsatserna när Keri Facer, ny gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, höll en bejublad föreläsning i universitetshuset den 1 oktober.

Zennströmprofessuren i klimatledarskap är en tioårig serie av gästprofessorer, där Keri Facer är nummer tre. Många studenter, forskare och lärare hade samlats för att lyssna på hennes föreläsning i sal X i Universitetshuset.

Temat för föreläsningen var vad vi behöver lära oss för att leva med ett förändrat klimat på jorden och hur europeiska universitet kan förändras för att möta det behovet.

– Vi befinner oss i ett kritiskt skede där universiteten spelar en viktig roll, inledde Keri Facer.

Som exempel nämnde hon sin uppväxtort i nordvästra England som de senaste åren råkat ut för både översvämning och skogsbrand. Ett av många exempel på att vi numera lever på en ”livlig planet”, menar Keri Facer.

– Vi börjar inse att vi är en del av en rik, komplex och sammankopplad värld, vars system vi har lekt med och som nu skapar nya förutsättningar för oss att leva med. Vi är inte längre gudar som befinner oss i centrum av allt. Marken under våra fötter är inte fast utan levande.

Långsiktiga utmaningar

Vad betyder då det här för universiteten? Vi behöver arbeta på olika tidsskalor, menar Keri Facer. Dels finns det omedelbara utmaningar, som att minska utsläppen av koldioxid, till exempel i val av mat, transporter och sophantering, men det finns också utmaningar på längre sikt.

– Uttrycket att ”fixa klimatförändringarna” riskerar att lura oss att vi kan fortsätta som förut. Vi behöver också tänka på de långsiktiga utmaningarna i vårt förändrade förhållande till jorden, och vad det innebär för forskning och utbildning.

Det handlar inte bara om naturvetenskap, betonade Keri Facer, utan också om att vitalisera demokratin och tänka nytt kring ekonomi – inga enkla frågor.

– Vi måste lära oss och vi behöver lära oss fort. Nästan all förändring börjar med att skapa plats för utbildning.

Alternativ till traditionella universitet

Idag växer det upp alternativa utbildningsinstitutioner vid sidan av universiteten. Ofta är de grogrund för förändringar även inom universiteten, menar Keri Facer. Hon ser paralleller med stora skiften i mänsklighetens historia som medeltiden eller upplysningen. Under dessa tidsperioder förändrades universiteten i grunden och ett liknande skifte har vi framför oss nu.

Det handlar om allt ifrån att tänka över ekonomi och anslagssystem, till hur campus designas och gröna transporter. Universiteten behöver mobilisera lämplig teknik för att möjliggöra internationalisering utan kolkostnader och utveckla nya metoder för att initiera ungdomar till vuxenvärlden. Men också skapa möten mellan olika vetenskapliga kompetenser och sammanföra studenter med olika ämnesinriktning.

– Hur väl universiteten lyckas genomföra detta kommer att avgöra om universiteten kommer att fortsätta ha en avgörande roll för civilisationen i framtiden eller helt enkelt tyna bort och bli forskningsinstitutioner vid sidan av många andra, säger Keri Facer.

Se filmen

Learning to Live with a Lively Planet: The renewal of the university's mission in the era of climate change

Zennströms gästprofessor i klimatledarskap

Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. Keri Facer är den tredje professorn på posten, efter Doreen Stabinsky och Kevin Anderson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress