Vårdnära forskning ska bidra till bättre antibiotikabehandling

11 oktober 2019

Thomas Tängdén, överläkare och forskare vid Uppsala universitet

Thomas Tängdén, överläkare och forskare vid Uppsala universitet

Vetenskapsrådet anslår två miljoner kronor till Thomas Tängdén, forskare vid Uppsala universitet och överläkare i infektionssjukdomar, för att tillföra ny kunskap i kampen mot den snabbt växande antibiotikaresistensen

Accelererande antibiotikaresistens har på kort tid tagit plats bland den globala läkekonstens största utmaningar. Problematiken drivs av felaktig – och i många länder helt okontrollerad – användning av antibiotika. I arbetet med att hindra utvecklingen av resistenta bakterier utlyser Vetenskapsrådet medel som ger infektionsläkare tid att bedriva antibiotikarelaterad forskning, och nyligen anslogs två miljoner kronor till Thomas Tängdén, överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset, för studier i syfte att bidra till förbättrad antibiotikaanvändning.

– Anslaget ger oss utrymme att undersöka synergieffekter av kombinationsbehandlingar, hur den mänskliga tarmens normalflora påverkas av antibiotikabehandling, liksom hur sjukhusen kan förbättra sin användning av antibiotika. Det är tre relevanta spår där vår ambition är att tillföra viktiga pusselbitar till den samlade kunskapsbilden, säger Thomas Tängdén som utför sin forskning vid Uppsala universitets institution för medicinska vetenskaper.

Med forskningsmiljöer som verkar i direkt anslutning till vården stärks förutsättningarna för studier som svarar mot akuta medicinska behov, samtidigt som avståndet krymper för att snabbt omsätta nya rön i praktisk behandling.

– Sveriges läkarkår besitter hög kunskap om antibiotika, men resistenta bakterier utgör en global utmaning som inga nationella gränser skyddar mot. Därför behöver vi ständigt ny kunskap och nya arbetssätt som bidrar till optimerad antibiotikaanvändning, vilket i sin tur minskar risken för biverkningar och förvärrad resistens, konstaterar Thomas Tängdén.

Den problematik som omger antibiotikaresistensen beskrivs allt oftare som så komplex att inga enskilda framsteg längre erbjuder en lösning. Utöver nya antibiotika krävs förändrade beteenden, klokare konsumtion och framför allt vetenskaplig och internationell samverkan. Uppsala universitet har länge varit aktivt inom antibiotikaområdet, bland annat genom den europeiska storsatsningen ENABLE, det internationella nätverket ReAct och år initierade universitetet Uppsala Antibiotic Center, en interdisciplinär arena som idag samlar ledande forskargrupper.

– Centret är formerat kring fjorton doktorander från universitetets samtliga vetenskapsområden. Jag huvudhandleder en av doktoranderna, och i det tvärvetenskapliga mötet uppstår nya perspektiv av ett slag jag uppfattar är unikt och bidrar till innovativ forskning, säger Thomas Tängdén.

Projektet Optimerad användning av antibiotika för ökad klinisk effekt och minskad risk för biverkningar och resistensutveckling inleds 1 januari 2020 och pågår till och med 31 december 2021.


Mer information  Thomas Tängdéns forskning